O FUNDACJI

Fundacja Instytut Obrony Praw Obywateli

Działa w obronie obywateli RP, dzieci i dorosłych na terenie całego kraju. Jako organizacja pozarządowa przystępujemy do spraw przed sądami powszechnymi. Bierzemy czynny udział w sprawach o ustalenie miejsca pobytu dziecka bądź rodzeństwa , powierzenie władzy rodzicielskiej, wyznaczenie kontaktów z dzieckiem, alimenty, wykonywanie władzy rodzicielskiej, przeciwdziałamy dyskryminacji oraz naruszaniu swobód obywatelskich. Jako interwenient uboczny bierzemy aktywny udział w postępowaniu, przygotowujemy pisma procesowe, pozwy, wnioski dowodowe, mamy prawo składać apelacje oraz zażalenia w procesach cywilnych, karnych i administracyjnych. Nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Nasi Darczyńcy

Darowizny – odliczenie darowizny od podatku PIT

Darowizny od osób fizycznych

Zapisy Ustawy o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny.

Darowizny od osób prawnych

Zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) określają, iż można odliczyć darowizny.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Nami!

E-mail: info@fiopo.pl
Telefon: +48 733 70 30 30

Fundacja Instytut Obrony Praw Obywateli
ul. Mieczysława Karłowicza 13/5,
40-135 KatowiceAktualności

Bądź z nami na bieżąco! Będziemy regularnie zamieszczać porady i wydarzenia z życia Fundacji.